Traditional Style
 

Sugriwa Subali (70cm X 95)
I Wayan Asta

Barong Macan (52cm X 72cm)
I Nyoman Meja

Sekolah Monyet (70cm X 95cm)
I Wayan Asta

 

 


Barong Landung (46cm X 62cm)
I Made Sadra

Perang Berata Yuda (108cm X 62cm)
I Made Sadra

Ngiring Mekiis (83cm X 64cm)
I Made Sadra

 

 


Kecak Dance (80cm X 110cm)
Wyn Matra Arjana

Panen Padi (45cm X 60cm)
Wayan Serathi

Panen (32cm X 27cm)
I Made Sadra

 

 


Sutasoma (50cm X 79cm)
I Made Sadra

Beach (41cm X 58cm)
I Wayan Bendi

Membuat Sesajen (69cm X 57cm)
I Nyoman Sinom

 

 

 


Dewi Saraswati (70cm X 150cm)
Ida Bagus Rai (Alm)

Perkawinan (32cm X 27cm)
Tunggeh

Rerajahan (60cm X 80cm)
Ida Bagus Rai (Alm)

 

 


Bima (40cm X 65cm)
I Wyn Matra Arjana

Galungan (77cm X 118cm)
I Wayan Sukarta

Penari (40cm X 50cm)
I Ketut Kasta

 

 


Tari Baris (38cm X 58cm)
A. A. Jaya (Alm)

Budha (106cm X 82cm)
I Wayan Lantur

Melasti (70cm X 90cm)
Dolik

 


Traditional Market (95cm X 70cm)
Dolik

Kecak Dance (105cm X 95cm)
Ariasa

Naga Banda (45cm X 26cm)
Pande Kt. Bawa

 

 


Nelayan (90cm X 70cm)
I Kadek Catrawan

Calonarang (65cm X 85cm)
Gusti Putu Darma

Kupu - Kupu (30cm X 34cm)
Sumerta

 

 


Mekiis (100cm X 165cm)
I Made Rasna

Galungan (70cm X 90cm)
I Wayan Suparta

Mekiis (75cm X 60cm)
I Made Rasna

 

 


Nelayan (60cm X 80cm)
I Wayan Midra

Odalan (64cm X 40cm)
I Nyoman Wirawan

Mekiis (50cm X 75cm)
I Wayan Midra

 

 


Ngayah Di Pura (73cm X 60cm)
Mangku Daging

Odalan (95cm X 145cm)
I Ketu Purna

Traditional Market(60cm X 80cm)
Mangku Daging

 

 


Pengangon Bebek (34cmX 30cm)
I Wayan Tuastra

Panen Padi (80cm X 100cm)
Wayan Serathi

Pengangon Sapi (34cm X 30)
I Wayan Tuastra

 


Dagang Bubuh (40cm X 60cm)
I Nyoman Tulus

Kehidupan Sehari Hari (100cm X 150cm)
I Nyoman Tulus

Mebanten (40cm X 60cm)
I Nyoman Tulus

 

     
www.badrafineartgallery.com - all right reserved ©2008 - designed by ubud shin